REGULAMIN

  1. Wypożyczający zobowiązany jest podać swoje aktualne dane osobowe, adres i telefon.
  2. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.
  3. W momencie wypożyczania kostiumu, wypożyczający uiszcza kaucję, która jest mu zwracana w chwili powrotu stroju do wypożyczalni.
  4. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.
  5. W przypadku niedokonania zwrotu stroju, zniszczenia lub uszkodzenia stroju, wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju, bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
  6. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju.
  7. W przypadku niezwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczoną: stawka standardowa wg cennika razy liczba dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.
  8. Opłata dodatkowa jest płatna po ustaleniu okresu, na jaki strój jest wypożyczony.
  9. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 1 doba liczona od momentu wypożyczenia stroju.